Petycja przeciwko skanowaniu przez Apple obrazów na iPhone’ach

Fundacja Electronic Frontier zorganizowała petycję, która ma na celu przekonanie firmy Apple, do wycofania się z…