WOW Tech wydało oświadczenie dotyczące ochrony swoich patentów

WOW Tech wydało oficjalne oświadczenie dotyczące swoich patentów oraz działań mających na celu ich ochronę. Firma twierdzi, że oświadczenie powstało w odpowiedzi na „zamieszanie i pytania”, które ostatnio otrzymała w tej sprawie.

'

WOW Tech jest jednym z liderów zabawek dla dorosłych na świecie i znana jest dzięki takim markom jak Womanizer i We-Vibe oraz ostatnio coraz popularniejszej marki Arcwave. Dużą rewolucję w świecie zabawek erotycznych wywołała ich technologia fal powietrza, która zastępuje klasyczne wibracje. Jak podaje firma jej celem jest jasne przedstawienie sytuacji i poinformowanie zarówno swoich partnerów, jak również innych członków przemysłu zabawek erotycznych, aby wzajemnie ochronić się przed prawnymi i finansowymi reperkusjami.

Pełne oświadczenie WOW Tech dotyczące ochrony ich patentów

WOW Tech stworzył rynek dla urządzeń do stymulacji Pleasure Air Technology dzięki innowacyjnej technologii, która jest objęta ogólnoświatowym portfolio patentów.

Jesteśmy świadomi, że niektórzy konkurenci od czasu do czasu powołują się na posiadanie jednego lub więcej patentów na technologię, którą wykorzystują w niektórych swoich produktach. Wzywamy sprzedawców i dystrybutorów, aby zdawali sobie sprawę, że nie oznacza to, iż konkurent nie narusza patentów WOW Tech. Patenty ze swej natury mają różne zakresy, ale mogą się również w pewien sposób pokrywać, co sprawia, że produkt objęty jednym patentem może również naruszać inny patent. W rzeczywistości, gdy Urząd Patentowy wydaje nowy patent, nie bierze pod uwagę tego, czy istniejące produkty komercyjne objęte tym patentem naruszają również inne patenty, czy też nie. Oznacza to, że wydanie nowego patentu nie jest żadną gwarancją, że produkt danej firmy nie narusza innego patentu.

Traktujemy naruszenia patentów poważnie i jesteśmy zobowiązani do pociągania do odpowiedzialności za naruszanie naszych cennych praw własności intelektualnej.  Każdy, kto wytwarza, używa, sprzedaje, oferuje do sprzedaży lub importuje produkty naruszające jeden lub więcej patentów firmy WOW Tech, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie praw patentowych, niezależnie od tego, czy produkty naruszające prawa patentowe są również objęte innymi patentami.

Sprzedawcy detaliczni i dystrybutorzy, którym powiedziano, że dany produkt nie narusza patentów danej firmy, powinni zatem skorzystać z możliwości uzyskania pisemnego zapewnienia, a może nawet odszkodowania od firmy twierdzącej, że jest niewinna. Fakt, że oskarżony o naruszenie ma swój własny, odrębny patent nie oznacza, że oskarżony o naruszenie (lub jego sprzedawcy czy dystrybutorzy) nie mogą zostać uznani za odpowiedzialnych za naruszenie patentów innej firmy.

Wszystkie informacje dotyczące patentów oraz opatentowanych produktów firmy WOW Tech można znaleźć na stronie firmy tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dziękuję za pozostawienie komentarza. Proszę pamiętaj, że wszystkie komentarze są moderowane zgodnie z zasadami komentowania.

Aby wyświetlić twój komentarz, przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe: imię, adres e-mail, numer IP. Podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku jest wykonywanie usługi na Twoją rzecz, tj. publikacji Twojego komentarza w Serwisie. Przetwarzanie Twoich danych zachodzi wyłącznie w celu publikacji komentarza. Twoje dane osobowe (oprócz adresu email i IP) są widoczne w publicznym Serwisie. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia usunięcia komentarza przez Administratora lub przez Ciebie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia publikację komentarza. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest ErotisNews, adres e-mail: erotisnews@erotisnwes.com. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.